" ออกแบบ LOGO "

Last updated: Mar 10, 2017  |  430 Views  |  Design

" ออกแบบ LOGO "

         บริษัท Asia Smart Consulting เป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการรับทำบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

     การออกแบบโลโก้ที่ดี ไม่เพียงแต่จะต้องสวยงามเท่านั้น แต่จะต้องมีลักษณะที่เหมาะสมกับบริษัท ต้องรู้ว่าบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไร และใครเป็นลูกค้า การเลือกใช้สี และความหมายที่สื่อสารในตัว Logo ล้วนเป็นสิ่งที่ Designer ต้องคำนึงถึงก่อนการออกแบบทั้งสิ้น

5 หลักการของการออกแบบโลโก้ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่


1.Simple - ความเรียบง่าย

2.Memorable - ความเรียบง่ายจะนำมาซึ่ง การถูกจดจำได้ง่ายเช่นกัน

3.Timeless - ความเป็นอมตะ ที่ Logo ของคุณยังจะสามารถใช้ได้ในอีก 10 20 หรือ 50 ปีข้างหน้า

4.Versatile - ความอเนกประสงค์ของ Logo ที่สามารถปรับขนาดให้ใหญ่ เล็ก หรือใช้ได้ในหลากหลายช่องทาง

5.Appropriate - ความเหมาะสมของภาพลักษณ์โดยรวมของ Logo ต่อบริษัทของคุณ 


ที่มา : http://justcreative.com/2009/07/27/what-makes-a-good-logo/

 


       ทางเลือก เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการนำเสนองานออกแบบ Logo ให้กับลูกค้า เพราะจะช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกในการตัดสินใจได้มากยิ่งขึ้น โดย Designer ควรจะมีทางเลือกให้ลูกค้าอย่างน้อย 3 แบบ ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป และควรจะสื่อสารถึง Concept & Idea ที่ใช้ในการออกแบบ บอกเล่าให้ลูกค้าได้เข้าใจด้วย------------------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------

 


------------------------------------------------------------------------

 

 

     หลังจากลูกค้าเลือกทางเลือก ทางใดทางหนึ่งแล้ว อาจจะต้องมีการปรับแก้ตามความเหมาะสมเล็กน้อย เพื่อให้ได้ Logo ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่สุด..

 

     

     สำหรับองค์กร หรือแบรนด์สินค้าบางอย่าง Logo เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอต่อภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ การออกแบบ Corporate Identity หรือ อัตลักษณ์องค์กร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยคุมภาพรวมทั้งหมดขององค์กรได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ

 

 

 
T H A N K   Y O U

Powered by MakeWebEasy.com